Tietoa Suomen jäätutkimusseurasta

Suomen jäätutkimusseura on poikkitieteellinen seura kaikille Suomen jäätutkijoille ja aiheesta kiinnostuneille. Seuran tavoitteena on toimia yksinkertaisena keskustelufoorumina ja tuoda yhteen eri aloilla toimivat jään kanssa tekemisissä olevat henkilöt. Seuran puitteissa jäsenet voivat helposti jakaa omia tutkimuksiaan ja kokemuksiaan jäähän liittyen, ja keskustella aiheesta muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Suomen jäätutkimusseuraan kuuluu 5-henkisen hallituksen lisäksi noin parikymmentä aktiivista jäätutkijaa niin tekniikan kuin geofysiikankin aloilta. Seura on alunperin perustettu vuonna 1989. Yhtenä alkusysäyksenä seuran perustamiseksi oli IAHR:n (International Association for Hydraulic Research) 10. jääsymposiumin järjestäminen Espoossa vuonna 1990. Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja oli professori Mauri Määttänen.

Seuran hallitus on vuonna 2022 seuraava:

Kari Kolari, VTT, Puheenjohtaja

Teemu Heinonen, Aker Arctic, Jäsen

Mikko Lensu, Ilmatieteen laitos, Jäsen

Pirjo Määttänen, ABB, Jäsen

Mikko Suominen, Aalto yliopisto, Jäsen